Från toppform till tävlingsform med AXON

2020-08-06 | Allmänt

Att hjälpa personer som redan är i toppform komma i tävlingsform är något som alltid intresserat mig 😍
Det kanske är för att uppgiften är så utmanande. Man måste verkligen vända upp och ned på allt för att försöka hitta de små justeringarna som behövs.

I Andreas fall låg väldigt mycket i kosten och efter en analys av hans näringsintag fann vi rätt snabbt vad nyckeln var.

Resultatet lät inte vänta på sig 😁💪✨