Martin Löwgren intervjuad i Fitness For Men

2015-08-10 | Allmänt

Skärmklipp 2015-08-08 09.46.14

Martin Löwgren driver årligen två stora projekt: Fitnessguru Beach by AXON och Fitnessguru After Beach by AXON. Dessa projekt syftar till att erbjuda en utvald grupp människor den unika möjligheten att komma i sitt livs bästa form, och har kommit att bli otroligt populära.

Fitnessguru Beach by AXON bedrivs inför sommaren för alla som vill toppa formen inför badsäsongen, och Fitnessguru After Beach by AXON pågår under hösten efter semestern.

BildCollage 3 BildCollage 1

Intresset för dessa projekt har ökat lavinartat och varje år publiceras en mängd inspirerande före- och efterbilder på klienter som blivit hyllade.

Nu i augusti kommer Fitnessguru After Beach by AXON att dra igång och vi har därför intervjuat Martin för att få veta mer om detta och vad som gjort att just hans projekt fått så stor framgång.

BildCollage 51 BildCollage 4

1. Hur uppstod idén till dessa projekt och varför tror du att de har blivit så populära?

Idén uppstod då jag såg ett markant ökat intresse av att få komma i form inför sommaren och efter semestern. Det var många som kontaktade mig i panik och ville få hjälp. Men då jag hade en mängd andra åtaganden, blev det svårt att räcka till och hinna hjälpa alla. Jag startade därför dessa projekt för att kunna tillgodose efterfrågan och behovet. Genom goda referenser har kännedomen om projekten spridit sig och nu är efterfrågan av att få delta större än någonsin. Det är jättekul!

2. Finns det några särskilda krav för att få söka in till nästkommande projekt Fitnessguru After Beach by AXON? Måste man ha en viss träningsvana sedan tidigare eller kan man vara komplett nybörjare?

ALLA är välkomna att söka till projektet oavsett ålder, kön eller tidigare erfarenhet av träning. Inga förkunskaper krävs. Jag vill även poängtera att dessa projekt inte endast fokuserar på det estetiska, snarare tvärtom, för de viktigaste förvandligarna sker inombords då deltagarna genom dessa projekt får en bättre hälsa och en sundare livsstil. Orsakerna till varför man söker till projekten är individuella. För vissa innebär utmaningen att man behöver gå upp i vikt, och för andra innebär det att man är i behov av att gå ner i vikt. Behoven och förutsättningarna är individuella och genom projekten försers man med de rätta verktygen utifrån ett helhetsperspektiv som innefattar både kost och träning. Varje upplägg är anpassat efter individens mål och förutsättningar. Men vad alla deltagare har gemensamt är att de vill skapa en sund hälsosam relation till kost och träning för ett friskt, starkt och hållbart liv.

3. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att en transformation som denna ska vara möjlig? Vilka livsstilsvanor är de svåraste att förändra?

Du måste framförallt ha viljan och motivationen. Det går inte att göra en transformation om man saknar viljan att lyckas. Det finns egentligen inga svåra livsstilsvanorna att bryta, vad som är svårt är att handskas med de som inte är villiga att ge upp sina gamla vanor. Men om man vill få en förändring så kan man inte fortsätta att göra på samma sätt som man alltid gjort.

4. Du skriver på din hemsida/blogg att det är ett krävande projekt som sätter press på varje deltagare. Hur yttrar sig den pressen och bör man som presumtiv deltagare tänka till en gång extra innan man ansöker?

Man ska absolut tänka igenom innan man söker, för projekten kräver att man går in för det helhjärtat. Man måste kämpa för att få sina resultat, ingenting kommer gratis. Däremot bör det påpekas att resultaten som deltagarna slutligen får brukar ge dem en sådan otrolig glädje och tillfredsställelse att de tycker att det varit värt allt slit i slutändan. Man får heller inte glömma att det är ett roligt projekt och de flesta mår väldigt bra av sina nya sunda rutiner. De blir piggare, gladare, känner sig starkare och friskare. Fördelarna är väldigt många och de viktigaste transformationerna är inte de estetiska.

5. Förra gången ansökte så många som 7300 personer om en plats i programmet. Hur kommer det sig att du bara väljer ut 100 stycken deltagare? Vad kan man göra för att maxa sina chanser att bli antagen?

Svaret är inte svårare än att jag vill garantera mina deltagare fullt fokus och full uppmärksamhet. Skulle jag ta emot fler än 100 st i varje projekt skulle jag inte räcka till åt alla på det sätt som de förtjänar. Jag sätter kvalité i första rummet och som deltagare ska du känna att jag ger dig all den stöttning och hjälp du behöver för att klara dina mål. För att öka sina chanser bör man lägga ner tid och omsorg på sin ansökan. Fundera över vilka mål man har med projektet och om de är realistiska, fundera på vilka förutsättningar/behov man har och om man verkligen har viljan/motivationen till förändring.

6. Många bestämmer sig år ut och år in för att komma i form inför stranden och sommaren – det måste vara ett av de allra vanligaste nyårslöftena – och många misslyckas sedan också med detta, eller når i alla fall inte det resultat de från början hade föreställt sig. Vad är det som gör just Axon Beach till ett effektivt program för att nå sina mål?

Det är många faktorer som gör att chanserna att lyckas nå sina mål maximeras genom detta projekt. För det första har jag både specialutbildning, kompetens och flera års erfarenhet av detta vilket gör att jag vet hur du kan nå dina mål på rätt sätt. Sedan är det även viktigt att kunna se helheten och hur de olika faktorerna i livet påverkar varandra. Jag jobbar därför inte med snabba dieter, utan snarare med hållbara livsstilsförändringar. Många tror sig veta mycket om kost och träning men lyckas aldrig få de resultat de önskar hur mycket de än kämpar. Genom detta projekt kan man känna sig trygg med min expertis och därmed få en helhetslösning som bidrar till att man äntligen når sina mål. Sedan är det enormt viktigt att jag stöttar, pushar och följer upp framstegen. Deltagarna måste kontinuerligt rapportera till mig så att jag har full kontroll över att allt går enligt planerna. Vid behov gör jag ändringar och justeringar så att upplägget är anpassat till individens mål.

7. Vilken roll spelar återkopplingen från dig när det kommer till resultatet? Hur sker denna?

Som jag nämnde tidigare så är återkoppling och uppföljning enormt viktig. Det är jag som är ansvarig för att ta fram fungerande upplägg för varje deltagare, sedan är det deltagarens jobb att följa detta. Jag finns hela tiden vid deras sida och har koll på att allt flyter på som det ska. Deltagarna rapporterar veckovis till mig via mail, och jag finns även alltid tillgänglig vid behov om de behöver ställa en fråga/behöver hjälp/stöttning osv.

8. Vilken ”success rate” har programmet haft hittills – dvs hur stor andel av de sökande har nått de uppsatta målen inom tidsramen?

Hittills har alla som fullföljt projektet lyckats få resultat, dock har det under årens gång funnits deltagare som blivit tvungna att hoppa av på grund av sjukdom eller personliga skäl och dessa har givetvis inte nått sina mål. Men de allra flesta får resultat som de tidigare bara vågat drömma om, så ”sucess-raten” är väldigt hög skulle jag säga.

9. Hur bär man sig åt för att söka in till Fitnessguru After Beach by AXON?

För att få en chans att vara med i Fitnessguru After Beach by AXON måste man först skriva en ansökan med ett personligt brev. Detta brev ska kortfattat beskriva vem man är, vad man har för mål och förutsättningar.

Ansökningen skickar man sedan till martin@fitnessguru.se 

Mer information finns på www.fitnessguru.se

Logga blå

(1) Gustav Nytt (1) Gabriella (1) Ida Ekelund (1) Finland martin (1) HAKAN (1) Max (1) sjögren (1) Sebastian (1) Svensk (1) Zandra (1) William holming (1) Nina Magnusson (1) Nico (2) Anton (2) Eklund (2) Malinjohansson (2) Kim Israelsson (2) Lasse (2) Rebecca Borg (1) Lovisa Fredriksson (1) Krusell (1) Kyldahl (1) Lars (1) Linda Bertilsdotter (1) Liv (1) Johannes Kjällare 2 (1) Johan Kristoffersson (1) Jakob (1) Ida (1) Gustav rippad extra (1) Helia 2 (1) Erik Sand (1) Daniel Olsson (1) Ehn (1) Carolina Asplund (1) BRACKEN (1) Beltinge (1) Anderberg 2 (1) Allan (1) Philip