Sjukskriven & deprimerad

2016-09-20 | Klienter/referenser

1-martin-o%cc%88nnebro

När jag tog mig an Martin Önnebro var han sjukskriven och deprimerad. Han saknade både självförtroende och självkänsla 🙁

Han hade levt utan träning och med dålig kost samtidigt som han arbetat natt under flera år. Jag såg stor potential i denna man och skräddarsydde ett kost och träningsschema åt honom som inte bara gav honom en helt ny kropp utan även en tro på sig själv 🙂

Att idag få höra hur bra han mår och hur stark han är skänker mig enorm glädje. Tilltron han nu har i sig själv och att han duger som han är gör mig enormt lycklig och det är såna här klienter som gör att man älskar sitt yrke.

img_0748.jpeg

Allt du behöver veta om koffeinintag

2016-09-18 | Allmänt

17h4vme1fq2p9jpg

Att ta en kopp kaffe på morgonen eller till fikat på jobbet hör inte till ovanligheterna. Koffein konsumeras i stora mänger men kunskapen om koffein är inte lika stor som konsumtionen. I den här artikeln kommer jag gå igenom vad som kan vara bra att tänka på när det kommer till koffein konsumtion.

Koffein är en alkaloid som finns i växter eller delar av växter som till exempel kaffe, kakaobönor, kolanöt, guarana, bär och teblad. Dessa har konsumerats av människan under en lång tid och har använts som ingredienser ibland annat, glass, godis, bakverk med mera.

Koffein finns även i energidrycker och med en kombination av synephrine bildar det många av de kosttillskott som säljs för öka viktnedgång och förhöjd prestationsförmåga. Även medicin och skönhetsartiklar kan innehålla koffein.

Med hjälp av en studie hos European Food Saftey Authority (ESFA) kommer denna artikel kunna gå in djupare på vilka hälsoeffekter konsumtion av koffein har på oss i olika stadier i livet.

Andra substanser som energidrycker, alkohol eller synephrine kan påverka koffeinets hälsoeffekter men även dessa är inräknade i denna studie. Tyvärr är det utanför ramen att yttra sig om eventuella negative hälsoeffekter av koffeinintag genom medicin som inte tagits in via munnen. Det är inte heller inräknat hur kombinationen av koffeinintag och drog- eller alkoholmissbruk påverkar vår hälsa.

Syftet med studien har tre olika mål. Det första målet är att ge rekommendationer om vad som är ett bra dagligt intag av koffein från alla källor som konsumeras efter behag under en längre period utan att det ska ge skadliga effekter.

Det andra målet är att komma fram med rekommendationer till individer som utför fysisk aktivitet, både dosering och när det är som mest optimalt med ett intag av koffein utan att det ska ge några skadliga effekter.

Det tredje målet är att ge rekommendationer och ta reda på ifall, och i så fall till vilken utsträckning konsumtion av koffein tillsammans med andra livsmedel såsom alkohol, energidrycker eller synephrine kan utgöra en hälsorisk. Och även om ytterligare rekommendationer ska ges angående antigen dos eller tidsintervall mellan koffein och de ovan nämnda livsmedlena.

För att nå dessa mål användes EFSA livsmedelskonsumtion databas. 39 undersökningar användes från 22 olika länder med totalt 66 531 deltagare. Dock gav dessa undersökningar inte någon information om konsumtion av koffeinhaltiga kosttillskott.

EFSA’s rapporter om energidrycker användes för att beräkna koffeinintag från energidrycker vid en sittning hos vuxna antigen enskilt eller i kombination med fysisk träning.

På grund av överflöd av vetenskaplig litteratur som finns tillgänglig kommer tidigare riskbedömningar angående säkerheten för koffein konsumtion hos människor kommer dessa att kollas igenom först för att identifiera de stora hälsoriskerna. Även detta kollar på intag som sker enskilt eller i kombination med energidrycker, alkohol eller synephrine.

Den granskade litteraturen rapporterar om de effekter som sker vi enstaka tillfällen eller upprepade doser av koffein som konsumeras enskilt eller i kombination med energidrycker eller synephrine inom en dag. Det granskas i samband med kardiovaskulära resultat, hydrering och kroppstemperatur hos vuxna vid både fysisk träning och vila.

Även effekterna på det centrala nervsystemet av enskilda och upprepade doser av koffein som konsumeras inom en dag bedömdes hos vuxna (sömn, ångest, upplevd anstränings under träning och subjektiv uppfattning av alkoholpåverkan) och i barn (sömn, ångest, och beteende förändringar) summeras.

Negativa effekter av långsiktig och kontinuerlig koffeinförbrukning utvärderades hos barn i relation till beteendeförändringar och hos gravida kvinnor i relation till negativa utfall hos fostret, till exempel hämmad fostertillväxt och hos vuxna utvärderas de negativa effekterna av kontinuerlig koffein konsumtion, enskilt eller i kombination av med energidrycker eller synephrine, utvärderade i förhållande till kardiovaskulära aktiviteter.

De vetenskapliga publikationerna identifiera och rapporterade ingen eller kanske till och med omvända förhållanden mellan kontinuerligt koffeinintag och negativa hälsoeffekter.

Den vetenskapliga bedömningen är baserad på observationsstudier och mänsklig inblandning, men med under kontrollerade former för att undvika störande variabler. Slutsatsen med den information som fanns tillgänglig var att kontinuerligt konsumera koffein inte leder till någon större fara från ett hälsoperspektiv.

Nu till resultaten.

VUXNA

Enstaka doser av koffein

Enstaka doser av doser av koffein på upp till 200mg (ca 3mg/kg kroppsvikt för en 70kg vuxen person) är en bra gräns att förhålla sig till då den mängden inte ger upphov till några farliga konsekvenser.

Samma mängd ger inte heller upphov till några farliga konsekvenser om det intas två timmar före intensiv fysisk träning, under normala förhållanden ska tilläggas.

Doser av 100 mg (ca 1,4 mg/kg kroppsvikt för en 70kg vuxen person) kan minska sömntiden hos vissa individer och då i synnerhet när det konsumeras nära sänggående.

Intag av energidrycker som innehåller 300-320 koffein per liter skulle inte vara skadlig även om du har konsumerat den tidigare diskuterade engångsdosen på upp till 200mg.
Upp till dessa nivåer kommer inte hjärt- och kärlsystemet, det centrala nervsystemet eller vätskestatusen påverkas.

Dessa studier har utförts i första hand med koffeintillskott för att utvärdera förändringar i hjärtmuskel blodflöde, vätskestatus, kroppstemperatur, upplevd ansträngning under träning och till sist sömn. Förändring i blodtryck bedömdes också med hjälp av koffein tillskott men också kaffe, te och energidrycker.

Cirka 6% av den vuxna befolkning kan överstiga 200mg koffein vid en dos från energidryck.

VUXNA

Kontinuerlig konsumtion av koffein

Koffeinintag, alla källor inräknade, upp till 400 mg per dag (ca 5,7 mg/kg kroppsvikt per dag för en 70 kg vuxen person) som förbrukas under en hel dag inte ger upphov till oro för säkerheten för friska vuxna i den allmänna befolkningen, förutom gravida kvinnor (se nedan)

Inga hälsoproblem i samband med förgiftning, benskörhet, kardiovaskulär hälsa, cancerrisk eller manlig fertilitet har tagits upp av andra organ i tidigare bedömningar för denna nivå av kontinuerlig koffeinförbrukning och inga nya uppgifter har blivit tillgängliga på dessa eller andra kliniska resultat som skulle kunna motivera att ändra dessa slutsatser.

Andra beståndsdelar i energidrycker vid doser som vanligen finns i sådana drycker och/eller måttlig alkoholkonsumtion skulle inte påverka säkerheten för vanlig koffeinförbrukningen med upp till 400 mg per dag.

I 7 av 13 länder, överstegs det dagliga koffeinintag på 400mg. I dessa länder var uppskattade andelen av den vuxna befolkningen som överskrider det dagligt intag av 400 mg varierade från ca 6 % till nästan 33 % och kaffe var den huvudsakliga källan.

GRAVIDA

Enstaka doser av koffein

Tyvärr finns inga studier om hälsoeffekter av engångsdoser av koffein konsumeras av gravida kvinnor före intensiv fysisk träning. Dock med den kunskap som finns så ska det nämnas att de doser som rekommenderas för icke-gravida gäller inte för gravida kvinnor som utför fysisk aktivitet.

GRAVIDA

Kontinuerlig konsumtion av koffein

All konsumtion av koffein, alla källor inräknade, upp till 200 mg per dag för gravida kvinnor i den allmänna befolkningen ger inte upphov till oro för säkerheten för fostret.

BARN OCH UNGDOM

Den information som finns tillgänglig för denna grupp om sambandet mellan koffeinintag och hälsoeffekter är otillräcklig för att härleda en säker nivå av koffeinintag.

Enstaka doser av koffein

Enstaka doser av koffein ingen betydelse härledas för vuxna (3 mg/kg kroppsvikt per dag) kan också tillämpas på barn.

Precis som för vuxna, kan koffein doser av omkring 1,4 mg/kg kroppsvikt öka sömnlatens och minska sömntid i vissa barn och ungdomar, särskilt när konsumeras nära sänggående.

Kontinuerlig konsumtion av koffein.

Eftersom koffein påverkningen hos barn och ungdomar är minst lika stor som vuxna, samma nivåer av några risker erhållits för vuxna (dvs 5,7 mg / kg kroppsvikt) kan också tillämpas på barn, såvida det inte finns data som visar en högre känslighet för effekterna av koffein i denna åldersgrupp.

Eftersom endast begränsade studier finns på längre sikt effekterna av koffein på ångest och beteende hos barn och ungdomar, det finns en betydande osäkerhet om långsiktiga effekter av kontinuerligt koffeinintag hos denna åldersgrupp.

En nivå av 3 mg/kg kroppsvikt per dag (dvs samma nivå som för enstaka doser av koffein för vuxna) föreslås för kontinuerlig koffeinkonsumtion av barn och ungdomar.

Detta tillvägagångssätt är ganska konservativ i förhållande till effekterna av koffein på det kardiovaskulära systemet, men de begränsade tillgängliga studier om de långsiktiga effekterna av koffein på ångest och beteende hos barn och ungdomar stöder den föreslagna koffeinintag nivå några risker.

Fitnessakademin_High Quality

40 år och i sitt livs bästa form!

2016-09-17 | Allmänt

14241686_10157731796165144_994709303020042859_o

Thomas Karlsson är helt klart en av de mest fokuserade & motiverade klienter jag haft förmånen att arbeta med. Han har inte lämnat något åt slumpen och då blev resultatet därefter också 🙂

Bara att lyfta på hatten #världsklass

 

Fitnessakademin_High Quality

Blir barn hyperaktiva av socker?

2016-09-12 | Kostartiklar

candyboy_wide-e7462d8fce86265e0250a329a8c7e2040b0df017-s900-c85

Att barn blir hyperaktiva är något som många föräldrar kan hålla med om, men frågan är om det verkligen kommer från sockret? Kan det vara så att barn blir hyperaktiva av socker eller är det omgivningen som gör barn hyperaktiva. Då socker i form av godis, chips, glass eller liknande ofta förekommer vid kalas eller andra tillställningar finns det en risk att det kanske inte är socker i sig är boven. Kan det vara så att barn får mer energi när de är runt sina vänner och de andra roliga aktiviteterna som de omringas av?

På samma sätt som skröna att vi “måste” vänta 30 minuter efter att vi har ätit innan vi kan bada har kopplingen mellan socker och hyperaktivitet levt vidare. Det är inget lustigt i sig då barn generellt har mer energi när socker intas men detta betyder inte att det behöver vara sant.

Att snabbt dra slutsatsen att det ena orsakar det andra är något som sker allt för ofta. Ett exempel kan vara att om fler personer skadas när det är varmt ute och fler personer äter glass när det är varmt ute betyder inte det att personer som äter glass blir aggressiva och börjar skada folk.

På samma sätt kommer inte barn bli hyperaktiva då de äter socker. Barn får mer energi tack vare deras omgivning. Kalas, nöjesparker och julafton innehåller för de flesta någon form av socker men kalas innehåller också vänner och aktiviteter, nöjesparker innehåller karuseller och julafton innehåller presenter.

Via studier som har tagits fram så kan vi se att det är inte barnen som är hyperaktiva utan det är föräldrarna som förväntar sig att sina barn kommer vara hyperaktiva när det har ätit någon form av socker.

Dessa studier innehållande totalt 48 barn mellan åldrarna tre till tio skulle delas in i tre olika grupper och äta tre olika dieter. En diet innehöll mycket socker, en annan diet innehöll sötningsmedlet asprtam och den sista dieten innehöll sackarin och detta skulle följas i nio veckor.

För att inte studien skulle påverkas av några faktorer så tömdes familjernas kök på mat och för att istället få mat hemlevererat till dem istället. Forskarna nämnde heller inte vilken diet familjerna skulle få följa utan sa att det skulle få testa alla tre med ett tre veckorsintervall.

Under dessa nio veckor var barnen tvungna att genomgå en mängd olika tester för att se hur eller om deras beteende och prestation förändrades under studiens gång. Barnen utförde kognitivatester, beteendetester, kunskapstester samt intervjuer där föräldrarna också skulle medverka vid.

När sedan utvärderingen gjordes kunde forskarna inte se några signifikativa skillnader. Utan att de kunde konstatera att socker inte hade påverkat barnens beteende eller intellekt. Den skillnad de kunde se var att de barn som följde dieten innehållande socker hade i snitt ätit mer kalorier än de barn som följde någon av de andra dieterna.

Det som var mer intressant var hur föräldrarna upplevde sina barn när de trodde att de hade ätit socker. De visade sig att när föräldrarna trodde att barnet hade fått socker så antog de att barnet skulle vara hyperaktivt och därför upplevde barnet som hyperaktivt. Samma sak fast åt andra hållet, föräldrarna upplevde att barnet var som vanligt när de trodde att barnet inte fått något socker trots att barnet hade ätit socker.

För att summera det hela utan att ni nu ska ge era barn mer socker då det låter som det inte har någon negativ effekt på deras beteende, det har fortfarande negativa hälsoeffekter. Detta var en korttidsstudie och därför är kan vi inte dra några slutsatser hur socker har kommer påverka barnen på långsikt. Det vi vet nu är ändå att det kan olika anledningar till att ditt barn är “hyperaktivt”. Se situation i det stora hela och inte i bara sockerintaget. Är det kalas, julafton eller en annan aktivitet kommer det påverka ditt barns energinivåer då de kanske har extra roligt. Tänk också på vad du förväntar dig.

Nu vi vet att det inte finns någon korrelation mellan socker och hyperaktivitet så det finns ingen anledning till att förvänta sig det heller. Däremot ska man i största möjliga mån försöka begränsa sockerintaget då ett överskott av socker är den största bidragande till barnfetma.

Barnfetma är ett växande problem som blir allt vanligare i dagens samhälle på grund av kostvanorna och all halvfabrikats mat som konsumeras.

Personligen är barnfetma bland det värsta jag vet och är något som borde tas på mycket större allvar än vad som görs idag. En viktig sak som folk lätt glömmer bort är att ett barn i sig aldrig blir överviktig om inte föräldrar bidrar till det (förutsatt att barnet är friskt och inte använder mediciner som påverkar vikten).

Det är inte barnen själva som handlar hem dålig mat eller tar bilen till McDonalds, utan det är föräldrarna som aktivt gör dessa val för sig själva och sina barn.

Det är ALDRIG ett barns fel att det är överviktigt utan det är ALLTID föräldrarnas fel och det är de som borde få en allvarlig tillsägelse från någon myndighet, exempelvis BVC. Jag lägger inga värderingar i om vuxna människor väljer att misshandla sina egna kroppar med dålig mat och för lite motion (självklart stödjer jag inte ett sådant beteende, men det är ändå vuxna människor som väljer själva) MEN när de överför sina egna dåliga vanor till sina barn, blir jag vansinnig och tycker att det borde vara olagligt att utsätta sina barn för direkt hälsofara.

Jag ser inte varför det ska vara lagligt att ge sina barn diabetets typ 2, högt blodtryck, plackinlagringar i blodkärlen och andra biverkningar som följer med en övervikt.Dessutom mår inte ett överviktigt barn särskilt bra och de kan inte vara del av en normal vardag då deras kondition, uthållighet och styrka är kraftigt begränsad vilket lätt kan leda till att de missar viktiga delar i det sociala spelet under sin skolgång.

En del av en uppfostran syftar till att lära barnen att äta rätt. Man ska ta sig tid att laga mat tillsammans med sina barn så att sunda kostvanor etabliseras redan i tidig ålder. De flesta barn tycker dessutom det är roligt att få ett visst form av ansvar och vara delaktiga (till exempel kan de ansvara för att skala potatisen) medan föräldrarna gör de lite svårare matlagningssysslorna. Under matlagningen kan man diskutera råvarorna och även näringslära på en enkel nivå och förklara vad maten kommer ifrån och varför kroppen behöver den.

Man kan dessutom integrera en rad andra färdigheter på ett roligt sätt som exempelvis matematik (hur många potatisar ska vi skala, vilken form har potatisen och vilken färg) eller svenska (vilken bokstav börjar potatis på) och så vidare.

Både roligt, hälsosamt och lärorikt!

Att bara få hämtmat eller micromat serverat kommer inte bara bidra till övervikt utan även göra barnet mer eller mindre handlingsförlamat när det kommer till ren och skär matlagning, något de sedan förmodligen kommer ha med sig resten utav livet. Det är inte ovanligt att jag träffar på klienter som säger att de inte kan laga mat. De är 30 år gamla men vet inte hur man lagar mat och det tycker jag är riktigt skrämmande.

 

Fitnessakademin_High Quality

http://media.proquest.com/media/pq/classic/doc/3420923451/fmt/ai/rep/NPDF?_s=w77sTBmA3y5rsnHvPEnh%2BUq8i%2Fo%3D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8277950
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8747098
http://connection.ebscohost.com/c/articles/89562024/effects-sugar-consumption-human-behavior-performance

Svårt att beskriva denna glädje

2016-09-08 | Allmänt

14079948_10157707653155144_5213137548616401373_n

Glädjen jag kände när Erik 95 kom på besök för PT-träning två gånger i veckan tar jag med mig resten av mitt liv ❤️

#throwbackthursday

idrottsskadecenter_gotham

www.idrottsskadecenter.com